Głównej zawartości

 

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ

  •  udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom służby medycyny pracy,
  •  rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich wydawanych przez podstawowe jednostki służby medycyny pracy do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy,
  •  prowadzenie działalności diagnostyczno-orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych.

 

PODSTAWY PRAWNE ORZECZNICTWA O CHOROBACH ZAWODOWYCH

  •  Rozp. Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 r., Nr. 105 poz. 869)
     czytaj...

  •  Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (Dz. U. Nr. 132, poz. 1121)
     
czytaj... 
   Rozp. zm. z dn. 14 czerwca 2012 r. (Dz.U. z 2012 r., Nr 0 , poz. 663 )   czytaj...

FORMULARZE DO POBRANIA
Skierowanie na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej  pobierz...
Karta oceny narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej    pobierz...

 

PERSONEL PORADNI

Lekarze specjaliści:

lek. med. Barbara Mazurek-Maciejec­
  •  ­­spe­cjal­ista w zakresie medycyny pracy­
  •  pierw­szy stopień specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych


Sekretarki medyczne:

Jolanta Fiedorowicz


KONTAKT

tel. (89) 67-88-313 lub tel. (89) 67-88-333  (Rejestracja)
tel. (89) 67-88-331  (Poradnia Konsultacyjno-Diagnostyczna)
fax. (89) 67-88-300

 

Uwaga! Przepisy prawne udostępnione na stronie WOMP nie są źródłem prawa.
Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim.