Głównej zawartości

Pracownia psychologiczna WOMP w Olsztynie zatrudnia psychologa z wieloletnim doświadczeniem oraz wysokich kwalifikacjach zawodowych. 

Miła i sympatyczna atmosfera sprzyja badaniu psychologicznemu i uzyskaniu wymaganego orzeczenia.

Pracownia psychologiczna wyposażona jest w najnowszej generacji  aparaturę diagnostyczną oraz dysponuje doskonałymi warunkami lokalowymi.

Posiadamy uprawienia do badań odwoławczych kierowców.

Pracownia jest przystosowana do badania osób niepełnosprawnych.

 

Kontakt z pracownią

Pracownia psychologiczna w Przychodni WOMP w Olsztynie
ul. Piłsudskiego 71A, 10-449 Olsztyn
tel. (89) 67-88-333 (Rejestracja)
tel. (89) 67-88-326 (Kierownik pracowni psychologicznej)