Głównej zawartości

 

Status prawny Ośrodka:

  • Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie jest Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Nr Rej. KRS 0000000494,­
  • Organem założycielskim jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
     
  • Ośrodek jako wojewódzka jednostka służby medycyny pracy realizuje zadania art. 17 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 125 poz. 1317 z późn. zm.) oraz zadania zlecone przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
     
  • Ośrodek działa na obszarze całego województwa warmińsko-mazurskiego