Głównej zawartości

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

ogłasza konkurs na stanowisko:

Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Olsztynie
Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 71A

treść ogłoszenia z dnia 26 marca 2020 r. - pobierz...

źródło: połącz..

 

Informacja zamieszczona w dniu 27 maja 2020 r.:

Informacja do ogłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora WOMP - pobierz...