Głównej zawartości

Składki członkowskie za rok 2020 wynoszą:

•  osoba pracująca: 100,- zł
•  emeryt, rencista pracujący: 100,- zł
•  emeryt, rencista niepracujący: 50,- zł

Osoby specjalizujące się w dziedzinie medycyny pracy opłacają składkę członkowską

w wysokości 100,- zł.

Od dnia 1 października 2019 r. wpłaty należy dokonywać na wskazany poniżej nr konta bankowego:
mBank   40 1140 2004 0000 3602 7924 4986

 

Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy - link