Głównej zawartości

 

Jolanta Gębura
Dyrektor - organ wykonawczy

 • specjalista w zakresie medycyny pracy (II°)
 • lekarz chorób wewnętrznych (I°)
 • uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców
 • uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich osób narażonych na promieniowanie jonizujące

 

Jarosław Różycki
Z-ca dyrektora 
Pełnomocnik ds. Jakości
Pełnomocnik ds. Bezpieczeństwa Informacji
Administrator Systemu Informatycznego 

 • mgr nauk ekonomicznych i zarządzania
 • certyfikat księgowego-bilansisty
 • certyfikat językowy FCE

 

Barbara Mazurek-Maciejec
Kierownik Przychodni
Kierownik Działu Konsultacyjno-Diagnostycznego
Kierownik Działu Organizacji, Nadzoru, Szkolenia i Statystyki  

 • specjalista w zakresie medycyny pracy (II°)
 • lekarz chorób wewnętrznych (I°)
 • uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców
 • uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich osób narażonych na promieniowanie jonizujące
 • uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń

 

Bożena Sado
Główna Księgowa

 

Rada Społeczna przy WOMP
organ inicjujący i opiniodawczy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz doradczy Dyrektora WOMP.