Głównej zawartości

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie informuje, iż z dniem 10 stycznia 2018 r. rozpocznie przygotowania do brakowania / niszczenia dokumentacji medycznej pacjentów:
1) z lat 1995 - 1997 po byłym Wojewódzkim Zespole Medycyny Pracy w Olsztynie
2) z lat 1980 – 1997  po byłym Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Elblągu
 
Osoby zainteresowane odbiorem w/w dokumentacji uprasza się o kontakt osobisty z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Olsztynie ul. Piłsudskiego 71 A Olsztyn w terminie do 30 marca 2018 r. albo telefonicznie pod numerem  (89) 67 88 333 lub  (89) 67 88 313.