Głównej zawartości

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.

Jest to ostateczna wersja, która ukaże się w dzienniku ustaw po podpisaniu przez Ministra Zdrowia. W pliku są zawarte nowe wzory orzeczeń lekarskich, rejestru i wzór druku nowego skierowania pracownika na badania profilaktyczne, jak również uzasadnienie do wprowadzanych zmian.

 czytaj treść projektu rozporządzenia

 

Wzory formularzy obowiązujące od 1 kwietnia 2015 r. 

Skierowania na badania profilaktyczne - czytaj..

Orzeczenie lekarskie - Kodeks pracy 1 - czytaj..

Orzeczenie lekarskie - Kodeks pracy 2 - czytaj..