Głównej zawartości

Składki członkowskie za rok 2019 wynoszą:

•  osoba pracująca: 100,- zł
•  emeryt, rencista pracujący: 100,- zł
•  emeryt, rencista niepracujący: 50,- zł

Osoby specjalizujące się w dziedzinie medycyny pracy opłacają składkę członkowską

w wysokości 100,- zł.

Wpłaty należy dokonywać na wskazany poniżej nr konta bankowego:
Bank Millennium 87 1160 2202 0000 0000 9936 9336

 

Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy - link