Głównej zawartości

 Temat Szkolenia:

"Narażenie zawodowe pracowników przy wykonywaniu prac spawalniczych"

Grupa Docelowa:

lekarze medycyny pracy

lekarze w trakcie specjalizacji z zakresu medycyny pracy-obecność obowiązkowa

Prowadzący szkolenie:

Joanna Olszewska - asystent Oddziału Higieny Pracy WSSE w Olsztynie

Miejsce Szkolenia: Siedziba Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy
Olsztyn, ul. Piłsudskiego 71A
Sala konferencyjna - niski parter
Termin szkolenia: 27.06.2019r. godz.11.00