Głównej zawartości

Temat Szkolenia:

 

Zagrożenia chemiczne w środowisku pracy na stanowisku personelu sprzątającego.

 

Grupa Docelowa:

lekarze medycyny pracy

lekarze w trakcie specjalizacji  z zakresu medycyny pracy - obecność obowiązkowa

Prowadzący szkolenie:

Joanna Olszewska - asystent Oddziału Higieny Pracy WSSE w Olsztynie

Miejsce Szkolenia: Siedziba Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy
Olsztyn, ul. Piłsudskiego 71A
Sala konferencyjna - niski parter
Termin szkolenia: 30.05.2019r. godz.11.00

Temat Szkolenia:

 

Zagrożenia chemiczne w środowisku pracy na stanowisku presonelu sprzątającego.

Grupa Docelowa: pielęgniarki medycyny pracy
Prowadzący szkolenie: Joanna Olszewska - asystent Oddziału Higieny Pracy WSSE w Olsztynie
Miejsce Szkolenia: Siedziba Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy
Olsztyn, ul. Piłsudskiego 71A
Sala konferencyjna - niski parter
Termin szkolenia: 31.05.2019r. godz.13.00