Głównej zawartości

Z dniem 1 czerwca 2020 r. wznowione zostaną badania kierowców posiadających skierowanie wydane przez Policję lub Starostwa.
Badanie będzie przeprowadzone po uprzedniej telefonicznej rejestracji pod numerem telefonu 89 67-88-333.
Prosimy o zgłaszanie się na ściśle określoną godzinę wyznaczoną przez rejestrację.

Informacje w zakresie wymagań znajdują się w zakładce "Badania kierowców" - link..