Głównej zawartości

 

ZARZĄD

Przewodnicząca                     lek. Jolanta Gębura
Wiceprzewodnicząca              lek. Barbara Mazurek-Maciejec
Sekretarz                             lek. Przemysław Gawroński
Skarbnik                              lek.  Zdzisław Chorążewicz
Członek                               lek. Ewa Gawrońska
Członek                               lek. Żaneta Szmytka-Bejgiert
                              

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący komisji          lek. Jerzy Topolski
Sekretarz                             lek. Beata Stasiulewicz-Aleksiejczyk
Członek                               lek. Jolanta Michno