Głównej zawartości


Składki członkowskie za rok 2020 wynoszą:
•  osoba pracująca: 100,- zł
•  emeryt, rencista pracujący: 100,- zł
•  emeryt, rencista niepracujący: 50,- zł

Osoby specjalizujące się w dziedzinie medycyny pracy opłacają składkę członkowską w wysokości 100,- zł.

Wpłaty należy dokonywać na wskazany poniżej nr konta bankowego:

 mBank   40 1140 2004 0000 3602 7924 4986